Strona Główna O Katedrze Dla studentów Kształcenie podyplomowe Kontakt
logo UMP
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
logo SK
logo KFiA
UWAGA: własna eksperymentalna platforma nauczania na odległość. Dziękujemy za wyrozumiałość.
Seminarium Doktoranckie
16.12.2020
e-mail kontakt: mkarlik@ump.edu.pl
Wyniki: