Aktualności
Kurs Techniki Badań Audiologicznych

[.. więcej informacji ..]Specjalizacja w dziedzinie neurologopedii

Komunikat nr 3/2017 (2017-07-21)

Staż w Katedrze i Klinice Foniatrii i Audiologii
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49
Kierownik specjalizacji - dr hab. n. med. Bożena Wiskirska-Woźnica
Opiekun stażu - dr Anna Żebryk-Stopa
09-13.10.2017. - godz. 11:00 (wszystkie osoby)
(Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii; ptr. II; obowiązuje ubranie ochronne)

oprac. Anna Żebryk-StopaKomunikat nr 2/2017 (2017-03-06)

26.06.-30.06.2017 r. - Katedra i Klinika Neurologii UM - Szpital Kliniczny im. H.Ś. ul. Przybyszewskiego 49
Oddział MV - godz. 10:00 (wszyscy stażyści)
Opiekun stażu - dr hab. med.Sławomir Michalak
(obowiązują fartuchy)

oprac. Anna Żebryk-Stopa
Kursy specjalizacyjne z audiologii i foniatriiaktualizacja:  2017-07-21